Kistamässan 18-19 mars 2025

Hur klarar vi nästa kris?

Som frivilliga försvarsorganisationer är vårt uppdrag att förse totalförsvaret med förstärkningsresurser. Våra organisationer erbjuder en kraft med över 350 000 medlemmar som valt att frivilligt göra en insats för att bidra till motståndskraft och uthållighet så att samhället förmår att klara svåra samhällsstörningar i fredstid, höjd beredskap och krig. De frivilliga försvarsorganisationerna bidrar även med folkförankring och försvarsvilja. Medvetna, informerade och förberedda medborgare är grunden för samhällets motståndskraft och styrka.

Under den pågående pandemin ser vi att det här engagemanget inte tas till vara fullt ut. De frivilliga försvarsorganisationerna gör insatser, men vi kan göra så mycket mer.

Vi kan idag bidra med kompetens inom till exempel säkerhet, infrastruktur, transporter, stabsstöd och kommunikation. Det är kompetenser som hjälper myndigheterna att skapa redundans i sin egen kris- och krigsorganisation. Våra utbildade och övade medlemmar förstärker ordinarie organisation och skapar därmed uthållighet när krisen behöver hanteras dygnet runt och över lång tid.

Myndigheterna, både på nationell, regional och kommunal nivå har ett stort ansvar i kriser, men även i den pågående utvecklingen av det civila försvaret. Utifrån krisberedskapen har vi en grund att stå på. Det arbete som gjorts för krisberedskap kan vi dra nytta av när det civila försvaret ska öka för att värna civilbefolkningen och stärka motståndskraften i de viktigaste samhällsfunktionerna.

Vi vill rikta en uppmaning till alla myndigheter att göra slag i saken och skriva överenskommelser med oss frivilliga försvarsorganisationer. På så sätt säkras de förstärkningsresurser som behöver finnas på plats för att kunna stödja verksamheten, under kris eller höjd beredskap, under en längre tid och kanske dygnet runt.

Samarbetet och dialogen mellan offentliga aktörer och frivilliga försvarsorganisationer är därför viktigt. Bemanning genom avtal och överenskommelser är en framgångsfaktor för personalförsörjningen från de frivilliga försvarsorganisationerna till myndigheter, kommuner och regioner.

Låt oss tidigt vara en del i planeringen för att gemensamt ta oss an uppgiften att stärka samhällets förmåga att klara svåra samhällsstörningar i fredstid, under kris och vid höjd beredskap.
Vi är redo!

Text: Frivilligorganisationernas Samarbetskommitté, FOS
Webb: www.frivilligutbildning.se

Låt oss hålla kontakten

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev nedan och få den senaste informationen om mötesplatsen.
Scroll to Top