En kär återvändare på ambassadörsfronten

Mötesplats Samhällssäkerhet presenterar stolt Lottapodden som ambassadör. I Lottapodden kan du lyssna på samtal med personer som på olika sätt arbetar för ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden produceras av Svenska Lottakåren, en frivillig försvarsorganisation som utbildar kvinnor som vill bidra till samhällets krisberedskap och totalförsvar.

Senare i vinter kommer du kunna ta del av intervjuer i Lottapodden med några representanter från mötesplatsen. Detta ser vi mycket fram emot!

Till dess, ta del av podden här!

Andra artiklar som kan intressera dig

Personuppgifter i kamerabevakningssystem glöms ofta bort

Det ställs ofta höga krav på att verksamheter ska skydda sig mot intrång och att rätten till tillgång till lokaler och utrymmen styrs utifrån behov. För att möta dessa krav finns ofta passersystem och kamerabevakning installerat för att skapa spårbarhet och för att försvåra eller förhindra brott. Kamerabevakningen kan också ge värdefull information vid inträffade brott och kan därmed underlätta polisens utredningsarbete. Inom dessa säkerhetssystem finns personuppgifter lagrade.

Läs mer »
Combitech

Digitalisering som räddar liv

IT kan spela en viktig roll för snabbare hjälp till skadade och för att rädda liv. En färsk doktorsavhandling visar att en app på mobiltelefonen kan underlätta samverkan av civila insatspersoner (CIP) som larmas ut för att göra en första insats vid olyckor.

Läs mer »

Ny bok som ger en introduktion till försvarspolitik

När vi talar om nedrustningen av försvaret efter kalla kriget brukar det vara i termer av nedlagda regementen eller avvecklade förmågor.

Problemen med denna nedrustning blottas nu när vi står inför en stor tillväxt av försvaret som lär fortgå under hela decenniet. Oavsett om det gäller politiker, journalister eller andra grupper finns det ett stort underskott på kunskaper om hur försvarspolitiken fungerar och dess lika komponenter hänger ihop. Inget politikområde mår bra när endast ett fåtal är insatta i det.

Läs mer »
Scroll to Top