Att byta jobb under en pandemi - En utmaning

Malin Dreifaldt, säkerhetsstrateg, Västerås Stad

Malin Dreifaldt är säkerhetsstrategen som bytte jobb mitt under pandemin. Nu är hon även ambassadör för Mötesplats Samhällssäkerhet, något vi är oerhört stolta över. Vi ställde 3 korta frågor till henne.

Vad ser du mest fram emot med Mötesplats Samhällssäkerhet 2021?
Att få ta del av nya erfarenheter från andra aktörer. Trots att mötesplatsen blir helt digital tror jag ändå att vi kommer att få chans att umgås och byta erfarenheter med varandra. Längtar också efter diskussionsämnen som inte bara handlar primärt om COVID.

Vad har varit den största utmaningen i din yrkesroll det senaste året?
Att byta jobb mitt under en pandemi. Jag har fortfarande inte träffat alla kollegor eftersom de arbetar på distans. Det har också varit en utmaning att parallellt arbeta med totalförsvarsutveckling och krisberedskap parallellt med COVID-hanteringen.

Vad ser du mest fram emot i din yrkesroll det kommande året?
Att fortsätta utveckla stadens förmåga att hantera gråzon och höjd beredskap.

Andra artiklar som kan intressera dig

Why healthcare IT security is so hard

There are few areas where these two concepts are as intricately interconnected as in healthcare. Add to this the fact that the data handled in healthcare systems often has very serious privacy implications and you get a swamp of problems to which there are seldom any perfect solutions—only imperfect compromises.

Läs mer »

Personuppgifter i kamerabevakningssystem glöms ofta bort

Det ställs ofta höga krav på att verksamheter ska skydda sig mot intrång och att rätten till tillgång till lokaler och utrymmen styrs utifrån behov. För att möta dessa krav finns ofta passersystem och kamerabevakning installerat för att skapa spårbarhet och för att försvåra eller förhindra brott. Kamerabevakningen kan också ge värdefull information vid inträffade brott och kan därmed underlätta polisens utredningsarbete. Inom dessa säkerhetssystem finns personuppgifter lagrade.

Läs mer »
Combitech

Digitalisering som räddar liv

IT kan spela en viktig roll för snabbare hjälp till skadade och för att rädda liv. En färsk doktorsavhandling visar att en app på mobiltelefonen kan underlätta samverkan av civila insatspersoner (CIP) som larmas ut för att göra en första insats vid olyckor.

Läs mer »
Scroll to Top