Kan du bidra till att göra sverige säkrare?

Då ska du delta på Mötesplats Samhällssäkerhet

Såväl nationellt som globalt står vi inför utmaningar som vi aldrig mött tidigare och samhällets krisberedskap ställs på hårda prov. Behovet av att kunna mötas för dialog, utbyte av erfarenheter och att tillsammans arbeta för att utveckla Sveriges krisberedskap har aldrig varit större.

Mötesplats Samhällssäkerhet arrangeras i samarbete med våra huvudpartners MSB och SKR och är den viktigaste arenan för alla som engagerar sig i totalförsvar, strategiskt säkerhetsarbete samt krisberedskap.

Säkra din plats - Varför?

Väx ditt nätverk

Mötesplats Samhällssäkerhet samlar samhällets viktigaste påverkare och aktörer som arbetar för ett säkrare Sverige. Skapa nya kontakter och upprätthåll tidigare etablerade. Utbyt idéer, inspireras och underlätta framtida samarbete.

Inspireras & öka din kompetens

Konferensprogrammet är framtaget i ett nära samarbete med relevanta aktörer och ger dig som konferensdeltagare möjligheten att kompetensutvecklas, ta del av nyheter och trender samt lyssna till praktikfall.

Träffa ledande aktörer

Företag, organisationer och föreningar som erbjuder produkter och tjänster för att bygga ett säkrare samhälle finns på plats under båda dagarna. Upplev produkterna på plats, ställ frågor och diskutera med våra utställare och partners.

Sveriges viktigaste mingel

Fortsätt dialogen kring hur vi tillsammans kan skapa ett säkrare Sverige på ett mer avslappnat sätt. Mötesplatsens första dag avslutas med ett mingel för både besökare, utställare och talare. Mer information om registrering kommer här!

Enkelt att ta sig till Kistamässan

Kistamässan är beläget mitt i ett av världens ledande ICT-kluster, Kista Science City i Stockholm, med närhet till flygplatser, kommunaltrafik och bilvägar. Här finns mer information om hur man hittar till Kistamässan oavsett färdmedel.

Scroll to Top