Varför besöka?

Två dagar fyllda med kunskap, nätverkande och mycket mer!

Sverige och världen står inför utmaningar av en karaktär som vi inte har mött tidigare. Både med avseende på omfattning och innehåll. Behovet av en mötesplats kring hur vi ska navigera i en orolig omvärld och utveckla vår förmåga att stå emot kriser och hot har därför inte varit större. Mötesplats Samhällssäkerhet 2019 den viktigaste arenan för dig som är engagerad i totalförsvar, strategiskt säkerhetsarbete och krisberedskap. 

Vi har ett nära samarbete med våra huvudpartners MSB och SKL.

Inspireras och hämta ny kunskap​

Med ett konferensprogram som är framtaget i ett nära samarbete med relevanta aktörer får du möjligheten att bland annat kompetensutvecklas, få reda på nyheter och trender samt lyssna till praktikfall.

Träffa ledande organisationer​

Företag, organisationer och föreningar som erbjuder produkter och tjänster för att bygga ett säkrare samhälle finns på plats under båda dagar. Vidga dina vyer, kläm och känn på produkter, ställ frågor och diskutera med våra utställare! På mässgolvet är allt möjligt!

Utöka ditt nätverk

Skapa nya kontakter och upprätthåll gamla. Mötesplatsen samlar kollegor för att bygga broar och underlätta samarbeten sinsemellan. Utbyt idéer, inspireras och nätverka för att tillsammans arbeta för ett säkrare Sverige!

Branschmingel

Fortsätt dialogen kring ett säkrare Sverige på ett mer avslappnat sätt. Dag ett avslutas med ett mingel för både besökare, utställare och talare!

Enkelt att ta sig

Kistamässan är beläget mitt i ett av världens ledande ICT-kluster, Kista Science City i Stockholm, med närhet till flygplatser, kommunaltrafik och bilvägar.

Scroll to Top