Kistamässan 18-19 mars 2025

Sofia Bard

Chef för enheten för Sverigebildsanalys, Svenska institutet

Sofia Bard är chef för enheten för Sverigebildsanalys på Svenska institutet där hon ansvarar för SI:s analys av bilden av Sverige i utlandet med ett särskilt fokus på att följa informationsflöden och desinformation om Sverige och svenska förhållanden. Sofia är statsvetare från Stockholms universitet.

Scroll to Top