Kistamässan 18-19 mars 2025

Hotet mot Sverige och svenska intressen

En orolig omvärld och ett snabbt försämrat säkerhetsläge gör att hoten mot Sverige är fler och större än på många decennier. Att värna Sverige och svenska intressen kräver att förstå komplexa skeenden och för politiken att rikta in och prioritera resurser här och nu. Den svenska försvars- och säkerhetspolitiken har på kort tid förändrats och det kommande medlemskapet i Nato innebär en solidarisk säkerhetsgemenskap med såväl garantier som förpliktelser. I en tid där det antagonistiska hotet riktas mot samhällets sårbarheter krävs att vi kommer samman för att bygga ett robust samhälle och ett modernt totalförsvar. 

Scroll to Top