Rejlers

This post is also available in: English (Engelska)

Rejlers grundades i Småland år 1942 och har varit verksamt som teknikkonsultbolag sedan dess. Verksamheten har haft en röd tråd genom åren – elteknik i olika former. Allt från kärnkraft till elektronik. Genom åren har Rejlers expanderat med nya kompetensområden som till exempel telekom, IT och samhällssäkerhet.

Samhällssäkerhetsenheten på Rejlers är er strategiska samarbetspartner och kan hjälpa er att bygga upp en säkerhetsstruktur som skapar förutsättningar att hantera framtidens utmaningar och krav. Oavsett vilken verksamhet ni har så kan Rejlers leverera kundanpassade lösningar inom samhällssäkerhet.

Samhällssäkerhet är samhällets förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner och ta till vara medborgarnas liv, hälsa och andra grundläggande behov under olika former av påfrestningar.

Vårt samhälle utmanas ständigt av en rad hot, risker och sårbarheter. Det kan handla om bränder, extrema väder och naturkatastrofer men även om aktörsstyrda hot så som organiserad brottslighet, cyberangrepp, terrorism eller informationsoperationer. Att stärka säkerheten i samhället med syfte att skydda det mot olika typer av hot, har blivit en allt viktigare fråga i arbetet med att skapa en hållbar framtid. Speciellt med hänsyn på det säkerhetspolitiska läget vi har idag men också till pandemin som krävde stora omställningar i världen.

VI ÄR EXPERTER INOM SAMHÄLLSSÄKERHET
Med detta i åtanke så kan våra experter hjälpa ert företag inom följande områden.
• Säkerhetsskydd
• Personalsäkerhet
• Bakgrundskontroller
• NIS-direktivet
• Utbildningar
• Resesäkerhet
• Informationssäkerhet
• Personsäkerhet
• Fysisk säkerhet
• Fastighetssäkerhet
• Incident- och krisledning

Nedan kan du läsa mer information av ett urval om dessa tjänster som vi kan erbjuda.
Vi ser fram emot att prata mer med dig om vårt arbete när vi ses!

Markerad produkt

Bakgrundskontroller

This post is also available in: English (Engelska)En bakgrundskontroll stärker dina chanser att fatta rätt beslut. Ärliga och pålitliga medarbetare är avgörande för företagets framgång. Ditt företag kan ha många olika samarbetspartners och leverantörer. Vad vet du om dessa och stämmer informationen du har. Vi tillhandahåller allt från lättare screenings till djupgående bakgrundskontroller där vi anpassar kontrollen efter just ert behov och syfte. Vi hjälper dig att ta fram underlag för att göra rätt val vid: • Rekrytering • Förvärv • Affärsrelationer

Läs mer »

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top