CoSafe Technology AB

This post is also available in: English (Engelska)

CoSafe Technology har i samråd med försäkringsbolag, polis, företag, kommuner, myndigheter och experter inom säkerhet, skolsäkerhet, IT, kommunikation och krishantering utvecklat smarta och krypterade kommunikationsplattformar som enkelt nås via en app på mobila enheter eller via en webbläsare på datorer. När behovet är som störst, tid är en bristvara och information måste ut till många på en gång skapar CoSafe plattformar struktur och effektivitet även i de mest pressade lägena oavsett var alla berörda finns.

Markerad produkt

CoAlert

This post is also available in: English (Engelska)Ny app för envägskommunikation av viktig information – Lämplig för elever, föräldrar, underleverantörer, samarbetspartners etc. – Användarna kan snabbt och effektivt ta emot viktig information som skickas ut av behörig användare hos en CoSafe-kund – CoSafe-kunden kan göra dessa utskick utan att först behöva samla in mottagarna personuppgifter, med andra ord ingen GDPR problematik – Det enda som behövs för att användarna ska kunna ”logga in” är en unik 8-siffrig kod som tillhandahålls av CoSafe-kunden – Koden kopplas till en namngiven ”mottagargrupp” i CoSafe och kan sedan användas x antal gånger för att ”logga in med” – En CoSafe-kund kan ha flera parallella koder, dvs mottagargrupper Koden kan bytas ut när det passar, tex varje termin, läsår etc.

Läs mer »

Nyheter

Kontakta oss