Totalförsvar och försörjningsberedskap

This post is also available in: English (Engelska)

Totalförsvarsplaneringen har hittills mestadels berört ett mindre antal statliga myndigheter. Men totalförsvaret är så mycket mer – inte minst bedriver företag idag en mycket stor del av den samhällsviktiga verksamhet som vi alla förlitar oss på. Det är bara tillsammans vi kan skapa den motståndskraft och värnkraft som behövs.

4C Strategies grundades för tjugo år sedan för att stödja Försvarsmakten att genom övning och träning stärka krigsförbandens krigsduglighet. 4C Strategies är ett företag med svenska ägare, och medarbetare med hög grad av frivilligengagemang inom totalförsvaret. Vårt engagemang och långa erfarenhet gör att vi har samlat på oss unik kunskap. Detta gör att vi kan erbjuda expertis och vår mjukvara Exonaut® för att bygga den förmåga som faktiskt behövs. Våra lösningar är utvecklade för de mest krävande miljöerna, testade och verifierade mot högt ställda krav.
Utvecklingen av ett modernt totalförsvar innehåller många utmaningar och fallgropar. Svårigheten ligger inte i att identifiera en enskild del. Utmaningen ligger i att se helheten, och få delarna att bli ömsesidigt förstärkande. Vi erbjuder lösningar och stöd inom fem olika områden:

1. Navigera rätt i ett försämrat säkerhetsläge
2. Minskad osäkerhet med stärkt ledningsförmåga
3. Fortsatt drift under störda förhållanden
4. Skydda kritiska tillgångar och sårbar infrastruktur
5. Samverka tätt för maximal försvarseffekt

Vi vill gärna prata mer om de här bitarna med dig – boka ett möte med oss redan idag!

Scroll to Top