Serstech

This post is also available in: English (Engelska)

Serstechs lösning möjliggör att snabbt få beslutsunderlag ute i fält skapar, vilket minskar ledtider och framförallt ökar säkerheten för personalen på plats. Att snabbt kunna identifiera farliga substanser i red zone eller narkotika i en hotfull situation gör att personalen på plats kan undvika att befinna sig i farliga situationer längre än nödvändigt.

Serstechs lösning för identifiering av okända substanser är enkel att använda, ger tillförlitliga resultat och snabb. På under 20 sekunder får operatören resultatet på vilken substans det är och kan agera utifrån det.

Scroll to Top