SÄKERHETSSKYDD

This post is also available in: English (Engelska)

Nutidens hybrida krigsföring och den sammankopplade gråzonens problem har tvingat stater att höja säkerhetsribban för att kunna skydda kritisk infrastruktur och andra nationella intressen. Detta påverkar inte bara myndigheter, utan även privata organisationer som är verksamhetsutövare inom kritisk infrastruktur. Säkerhetsskydd medför och kräver extra arbete, men vid hantering av arbetet på rätt sätt kan säkerhetsskyddet utgöra en konkurrensfördel.

AFRY hjälper dig och din organisation med efterlevnad av de viktiga faserna inom säkerhetsskyddslagen. AFRY har mer än 50 års erfarenhet inom säkerhetsskydd genom sitt samarbete med Försvarsmakten, Försvarets Materielverk, MSB och andra myndigheter, men även privata organisationer som omfattas av säkerhetsskyddslagen. Vi hjälper verksamheter att optimera sitt arbete för att uppnå kravefterlevnad med vårt säkerhetsskyddsprogram, Protective Security Program (PSP).

Vår metod för säkerhetsskydd utgår ifrån den svenska säkerhetsskyddslagen och kan anpassas till motsvarande lagstiftning inom andra länder i verksamhetsområdet av skydd av kritisk infrastruktur och nationella intressen, och är på så sätt generisk. Input I metoden kommer ifrån andra myndigheter och dess ramverk samt vägledning inom säkerhetsskydd.

Metoden tar hänsyn till etablerade ramverk som ISO27000 och hur arbete genomförs inom militärverksamhet. AFRYs säkerhetsskyddsprogram är baserat på moduler och kan anpassas efter klientens erfarenhet inom verksamhetsområdet. Bland annat kan ett väletablerat IT-säkerhetsarbete minska arbetsmängden vid en insatsplan.

Scroll to Top