Räddningshundar

This post is also available in: English (Engelska)

Räddningshundar kan göra betydelsefulla insatser vid nationella katastrofer och händelser, t ex vid tågolyckor, i rasområden eller vid sök efter försvunna personer. Svenska Brukshundklubben har i uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att utbilda räddningshundar som en extra resurs till räddningstjänsterna. Flera kommuner har idag också tillgång till räddningshundar för insatser vid olika former av krissituationer. Befintliga certifierade räddningshundar skulle kunna nyttjas i högre utsträckning och Svenska Brukshundklubben välkomnar intresserade kommuner, länsstyrelser och myndigheter att höra av sig.

Kontakt för mer information: tjanstehund@brukshundklubben.se