Lärdomar av Coronapandemin

This post is also available in: English (Engelska)

COVID-19 pandemin har ställt extrema krav på organisationer, myndigheter och kommuners krishanteringsteam att agera. Få eller inga har den erfarenhet eller kunskap kring att hantera nedstängningar, hälsofara, social oro och en snabbt ökande arbetslöshet. 4C Strategies kontaktades av flera städer som ville ha stöd att stärka sin förmåga, och utvärderingar och analyser har gjorts löpande sedan pandemins början.

Det här är våra lärdomar av vårt arbete i att stötta kommuner, myndigheter och organisationer under COVID-19 – och vilka lärdomar som är allra viktigast att ta med in i framtiden där liknande händelser kommer uppstå.

• Gör en genomlysning av dina system, organisation, ledningskultur och processer, se vad som fungerat bra och dåligt, gör en prioritetslista med åtgärder på kort sikt och allokerade resurser dessa. Allt stöd till det främsta ledet där den faktiska krisen inträffar, som i skolor och på vårdhem.

• Kommunicera regelbundet och var ärlig.

• Skapa en prioritetslista, medveten om att prioriteringar kan komma att förändras med situationen.

• Arbeta i nära samarbete med andra städer i din region för att dela resurser, idéer och framgångskoncept. Skapa riktmärken och arbeta mot dem. Stöd varandra i policyfrågor, resursdelning, medierapportering och omvärldsbevakning.

• Ta den tid som behövs för att göra rätt saker och på rätt sätt. ”Långsamt tänkande” kommer att ge bättre resultat än ”snabbt tänkande”.

• Använd vad du lärt dig för framtida kriser. Processen, strukturerna och människorna som gjort din hantering framgångsrik bör kunna anförtros i nästa krishantering.

• Olika kriser kräver olika hantering och förmågor. Utforma krishanteringsplanen för att kunna hantera flera incidenter samtidigt, av olika intensitetsnivå (exempelvis cyberattack under pågående COVID-19 hantering).

Har du några frågor eller fungeringar om COVID-19? Vi vill gärna prata med dig om det – boka ett möte med oss direkt i vår monter!

Scroll to Top