Insatsingenjörerna erbjuder:

This post is also available in: English (Engelska)

Insatsingenjörerna erbjuder:

Bygg och anläggningstekniskt expertstöd inom infrastruktur och samhällsbyggnad till myndigheter vid kriser och höjd beredskap, genom medlemmarnas bygg och anläggningstekniska kompetenser.
Exempel:
Rekognosering, planering, ledning och genomförande av byggnationer, reparationer, rivning m m.
Underlag för risk & sårbarhetsbedömning
Skadebedömning och skadebesiktning
Projektering och samordning
Åtgärds- och kostnadsförslag och genomförande
Besiktning av slutförda arbeten
Samordning av lokala/regionala resurser (lokalkännedom)
Geodesi, kartstöd & monitorering/kontrollmätning
Experter inom ISF-stöd (inriktnings och samordningsfunktion)

Galleri

Hemsida

Nedladdningar

Scroll to Top