Hunna USB-saniteringssystem

This post is also available in: English (Engelska)

Vårt USB-saneringssystem skyddar IT-system vid användning av portabel media.

Hjärtat i systemet består av en terminal som utformats för att skydda IT-system från infektion av skadlig kod. Genom att importera filer från osäkra källor via terminalen kommer risker förknippade med skadlig kod som sprids via bärbara medier, oavsett om den sprids omedvetet eller med avsikt att göra skada att minskas.

Terminalen kan konfigureras med olika filter beroende på användarscenario:
– Antivirus
– CDR, Content Disarm and Reconstruct
– Manifest
– Vitlista

CDR-filter används ofta i miljöer där en sambanssamordnare importerar data och är ett utomordentligt bra verktyg för att reducera risker associerade med attacker som sker via vanliga dokumentfilformat. Skyddet fungerar genom att filer kontrolleras och byggs om enligt tillverkarens specifikation för filformatet.

På motsatt sätt är Manifest-filtret teknikerns bästa vän genom sitt fokus på att minska risker förknippade med olika typer av attacker i tredjeparts mjukvaruuppdateringar. Genom att använda kvalitetssäkrade uppdateringar kan en tekniker lägga mer tid på sina huvuduppgifter i stället för att lägga värdefull tid på att utföra dessa kontroller för hand.

Terminalen finns i olika versioner anpassade för:
– industrin
– miljöer med krav på hög säkerhet (godkänd för att skydda system upp till TOP SECRET)
– miljöer som kräver Tempest Level A-certifierade produkter

Fullt implementerat säkerställer systemet att dina kritiska informationssystem endast accepterar media som har kontrollerats av dina individuella Hunna-terminaler.

Scroll to Top