HÅLLBARA OCH RESILIENTA SAMHÄLLEN

This post is also available in: English (Engelska)

Att säkerställa en förmåga att förebygga, hantera och återhämta sig från allvarliga störningar är en viktig aspekt i alla former av verksamheter och system. Vi på AFRY tycker att det är en självklarhet när vi är med och bygger och utvecklar samhället. Vi vill skapa en resilient struktur som ger individen och samhället förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Tillsammans med våra kunder vill vi leda utvecklingen i att bygga in resiliens i samhällsplaneringen.

För att göra detta utnyttjar vi AFRYs breda kompetens och tar tillvara på varandras kunskaper. Konsulter med mångårig erfarenhet av arbete med samhällsskydd och krisberedskap samt samhällsplanering på kommun, länsstyrelse och myndighet arbetar tillsammans över gränserna för att komma fram till de bästa lösningarna. Utöver detta har vi konsulter som är specialiserade på till exempel energi, vatten och klimat.

Hållbara samhällen fokuserar ofta på att utforma för maximal effekt. Men effektiviteten tar inte alltid hänsyn till en viktig egenskap hos ett resilient system: redundans, vilket istället kan leda till att nya sårbarheter byggs in i våra samhällen. Att designa för resiliens kan vara mindre effektivt, men vid en störning fungerar systemet fortfarande. Det förutsätter att vi har med oss dessa perspektiv när vi utvecklar och planerar våra samhällen, men vi behöver även ta hänsyn till dessa aspekter vad gäller den befintliga infrastrukturen.

Exempel på AFRYs tjänster:
• Risk- och sårbarhetsanalyser
• Civilt försvar
• Social konsekvensbeskrivning
• Kontinuitetshantering
• Regional planering och utveckling
• Utvärdering av covid-19 arbete
• Trendspaning framtid – hot och riskbilder
• Skydd av samhällsviktig verksamhet och infrastruktur
• Åtgärdssvalstudier
• Trafiksäkerhet
• Risk- och störningsanalyser
• Klimatanpassning för ett hållbart och resilient samhälle
• Beredskapsplanering drivmedelsförsörjning
• Utformning ur ett trygghetsperspektiv

Läs mer: https://afry.com/en/insights/future-cities

Scroll to Top