Exonaut

This post is also available in: English (Engelska)

Exonaut® är en komplett plattform för att bygga organisatorisk beredskap. Exonaut möjliggör en effektiv, säker och sömlös hantering av incidenter, kriser, risker och tillsäkrande av regelefterlevnad. Exonaut stödjer även upprätthållandet och kontinuiteten i verksamheter som drabbas av störningar och kriser och utgör en världsledande mjukvarulösning för både militära och civila kunder inom övningsledning och förmågeutveckling.

Exonaut är ackrediterad för användning av flera försvarsmakter, blåljusmyndigheter och leverantörer av kritisk infrastruktur. Vår trovärdighet bygger på robusthet och hög informationssäkerhet. Exonaut är bland annat klassificerat för Nato SECRET och Nato UNCLASSIFIED.

Exonaut finns tillgänglig både som en molnbaserad lösning (SaaS) och som en ”On Premise” lösning som installeras i kundens IT-miljö. Exonauts olika lösningar kan användas enskilt eller kombineras och är då helt integrerade med varandra.

Våra lösningar:
– Riskhantering
– Kontinuitetshantering
– Incident- och krishantering
– Operativt ledningsstödsystem
– Måluppfyllnad och compliance
– Övning och förmågeutveckling

Klicka på länken för att komma till vår hemsida, eller boka ett möte med oss där vi kan berätta mer om hur Exonaut kan stötta just er!

Scroll to Top