Elverksoperatör i en Motor- och transportenhet

This post is also available in: English (Engelska)

”Det senaste dygnets storm har gjort att elförsörjningen är utslagen i flera av kommunerna i länet. Det börjar bli kritiskt för att få fram tillräckligt med el till samhällsviktig verksamhet. Länsstyrelsen har kontaktat ledningsgruppen för MTE i länet och snart ringer det i din mobil. Det behövs operatörer till reservelverken för att säkra upp strömförsörjningen. Du packar din väska för några dagar och ger dig iväg till uppsamlingsplatsen, redo att göra en insats”.
En motor och transportenhet är en regional resurs som är kopplad till en länsstyrelse. I varje MTE finns det förare med olika behörigheter, elverksoperatörer och ledningspersonal och i händelse av svåra samhällsstörningar, tex brand, översvämning eller storm kan länsstyrelsen kalla in frivilliga förstärkningsresurser från MTE. Vårt samhälle är väldigt beroende av att det alltid finns elektricitet. Sjukhus, kommunikationssystem och vissa känsliga industrier är några exempel på verksamheter där frånvaron av el kan få enorma konsekvenser. Runt om i Sverige finns det reservkraft i form av dieseldrivna elverk. Som elverksoperatör i en motor och transportenhet är det din uppgift att köra dessa elverk. För att drifta dem krävs kunnig personal som kan tanka dem och se till att de fungerar efter ordning.

Utbildningsstege
• Introduktionskurs MTE, 1 dag
• Grundutbildning elverksoperatör, 4 dagar
• Repetitionsutbildning vartannat år, 2 dagar

Utbildningsinnehåll
• Samhällets krisberedskapssystem
• Uppgiften för en motor och transportenhet
• Drift av elverk
• Underhåll och felsökning
• Första hjälpen

Läs mer om uppdraget här: https://bilkaren.se/utbildning/elverksoperator/