Drivmedelsförare åt Polisflyget

This post is also available in: English (Engelska)

”Polisens helikopter är tillsammans med andra myndigheter insatta i en större sjöräddnings-insats vid Sveriges kust. Det är långt till närmsta drivmedelsanläggning för helikoptrarna och för att kunna öka verkningstiden i luften beslutas det att Polisens mobila tankanläggning ska köras ut till insatsplatsen. Du kallas in för att hämta en lastbil med drivmedelstankar på ett flak för att köra det till insatsplatsen.”

Som drivmedelsförare för Polisflyget ingår du som en frivillig förstärkningsresurs för samhällets krisberedskap. Du ska bistå med transport av lastbilar med mobila drivmedelstankar för att minska transportsträckorna till fasta drivmedelsanläggningar för polisens helikoptrar.
Du ska kunna köra lastbilen, hantera lastväxlarsystemet, orientera med hjälp av karta och kunna ge första hjälpen. Som drivmedelsförare utbildas du också för ADR-behörighet för att kunna transportera drivmedel.

Utbildningsstege
• Grundutbildning drivmedelsförare steg 1 (lastbil), 4 dgr
• Grundutbildning drivmedelsförare steg 2 (ADR), 5 dgr
Efter genomförd grundutbildning kallas du till repetitionsutbildning vartannat år.

Utbildningens innehåll
• Samhällets krisberedskapssystem
• Uppdraget som drivmedelsförare för att stödja Polisflyget
• Sjukvård
• Brandutbildning
• Körning
• Lastväxlare
• Fordonsorientering
• ADR

Läs mer om uppdraget här: https://bilkaren.se/utbildning/drivmedelsforare-polisflyget