CYBERSÄKERHET

This post is also available in: English (Engelska)

Fältet cyber blir alltmer komplext när vi blir mer och mer beroende av IT-lösningar för att hantera pågående digitalisering. På AFRY bryter vi ny mark tillsammans med dig.

AFRYs systemtekniska strategi för cyber härstammar från vårt ursprung inom försvarssektorn. Vi använder processer, bästa praxis och sätt att tänka för att få kontroll över komplexiteten och öka projektets framgångsgrad. Cybersystem kräver ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt för att möjliggöra realisering av framgångsrika system.

På AFRY kombinerar vi vår erfarenhet från cybersäkerhet med anslutnings-, IT- och OT-system och branschkunskap för att tillhandahålla tjänster till kunder med högsta krav.

AFRY tillhandahåller cyberresistenta system och lösningar inom följande sektorer:
• Försvar
• Energi och kritisk infrastruktur
• Fordon
• Industri

Scroll to Top