CIVILT FÖRSVAR

This post is also available in: English (Engelska)

Inom civilt försvar och totalförsvar har AFRY mångårig erfarenhet och gedigen kunskap från myndighet, kommun, länsstyrelse, Försvarsmakten samt privata bolag. Vi besitter en unik helhetsförståelse för området utifrån erfarenhet av att ha arbetat på olika nivåer i samhället och internationellt med uppdrag inom säkerhet, kris och beredskap och resiliens.

Vi har konsulter som är specialiserade inom olika kompetensområden såsom cybersäkerhet, kontinuitetshantering, risk och sårbarhetsanalys LEH 2015:544, riskanalyser och handlingsprogram enligt LSO 2003:778, skydd och kontinuitet i samhällsviktig verksamhet, beredskapshänsyn i samhällsplanering, säkerhetsskydd, civilt försvar, höjd beredskap, informationssäkerhet, utbildning övning, stabsmetodik, tele- och informationssystem.

Genom AFRYs storlek och fokus på att arbeta i starka team sammanförs olika kunskapsområden inom bolaget som berör både det militära och civila försvaret. Vi har möjligheten att implementera de expertkompetenser som behövs för att erbjuda kunden de bästa heltäckande lösningarna inom området. AFRYs specialister utvecklar kontinuerligt lösningar inom energi, handel- och industri, hälso- och sjukvård, information och kommunikation, kommunalteknisk försörjning, livsmedel, skydd- och säkerhet och transporter.

Läs mer: https://afry.com/sv/tjanster/samhallsskydd-och-beredskap

Scroll to Top