Buss- eller lastbilsförare åt Polismyndigheten

This post is also available in: English (Engelska)

”Ett mail med ett bombhot har kommit till Västra skolans rektor och flera i ledningsgruppen och Polismyndigheten bedömer hotet som allvarligt. På skolan går nästan 800 elever och i det närliggande området finns både företag och bostäder.
Polisens bombgrupp konstaterar att det rör sig om en riktig bomb och beslut fattas att området med 4000 personer ska utrymmas. Med hjälp av fordon från Länstrafiken, räddningstjänsterna och privata åkerier och personal från Bilkåren påbörjas ett omfattande evakueringsarbete…”

Som buss- eller lastbilsförare för Polismyndigheten ingår du som en frivillig förstärkningsresurs för samhällets krisberedskap. Du ska bistå med transporter när Polisen behöver utrymma många människor eller viktig materiel på kort tid.
Du ska kunna köra ditt fordon, orientera med hjälp av karta och kommunicera via kommunikationssystemet Rakel. Dessutom ska du kunna människor i stressade situationer och kunna ge första hjälpen om det skulle behövas.

Utbildningsstege
• Introduktionsutbildning storskalig utrymning, 3 dagar
• Fordonsutbildning Buss 3 dagar eller fordonsutbildning Lastbil 4 dagar

Efter genomförd grundutbildning kallas du till repetitionsutbildning Utrymning som genomförs gemensamt för förare och logistiker vartannat år.

Utbildningsinnehåll
• Samhällets krisberedskapssystem
• Lagstiftning vid olika krissituationer
• Körning med orientering
• Första hjälpen

Läs mer om uppdraget här: https://bilkaren.se/utbildning/bussforare-for-polismyndigheten/