Bandvagnsförare för Trafikverket

This post is also available in: English (Engelska)

Under de senaste dagarna har ett omfattande snöoväder dragit fram över södra och mellersta Sverige. Tåg- och vägtrafik har stora svårigheter att komma fram. Trafikverket behöver få ut sin personal längs järnvägsspåren för att åtgärda problem inom tågtrafiken. Bandvagnar är i stort sett de enda fordon som kan ta sig fram…
Som bandvagnsförare för Trafikverket ingår du som en frivillig förstärkningsresurs för samhällets krisberedskap. Du ska bistå med transporter i väglöst land när vädret troligen är som sämst och det är stora påfrestningar på viktiga delar i samhället.
Du ska kunna köra ditt fordon, orientera med hjälp av karta och kompass för att ta dig till bestämda punkter och kommunicera via kommunikationssystemet Rakel. Dessutom ska du kunna göra enkla reparationer på ditt fordon och kunna ge första hjälpen om det skulle behövas.

Utbildningstege
• Grundutbildning Bandvagn Barmark, 4 dagar
• Grundutbildning Bandvagn Snö, 4 dagar
• Avancerad körning Bandvagn, 4 dagar

När du genomfört hela utbildningsstegen kallas du till repetitionsutbildning en helg vartannat år.
Du kan också söka för att delta som förare på övningar som Trafikverket ordnar.

Utbildningsinnehåll
• Körning på väg och i terräng på barmark och i snö
• Orientering
• Lagar och säkerhetsbestämmelser
• Enklare reparationer
• Sjukvård

Läs mer om uppdraget här: https://bilkaren.se/utbildning/bandvagnsforare-for-trafikverket/