4C Strategies
Stöd till Socialstyrelsens lägesbild för Covid-19

Stöd till Socialstyrelsens lägesbild för Covid-19

4C Strategies ombads i mars 2020 att stötta Socialstyrelsen i uppbyggnaden av ett nationellt lägesbildssystem för hanteringen av covid-19. Exonaut® har möjliggjort säker och användarvänlig rapportering rörande covid-19 situationen samt resursläget.

Dela:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Mötesplats Samhällssäkerhet
Micaela Jonsson

Reflektioner från Hanaholmen Initiative Summit 2023

Denna vecka hade vi på Mötesplats Samhällssäkerhet äran att delta i Hanaholmen Initiative Summit. Vi är djupt tacksamma för chansen att engagera oss i vitala diskussioner om samhällssäkerhet, i en tid när den är som mest kritisk.

Read More »
Scroll to Top