Guest type: Svenska

Åke Holmgren

Chef för avdelningen för Cybersäkerhet och säkra kommunikationer, MSB

Alexandra Grundel

Handläggare kontinuitetshantering, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Anders Drottja

Krisberedskapsansvarig på Lantbrukarnas Riksförbund, LRF

Anders Jonsson

Internationell Cyber Security-expert samt svensk representant och drafting member, CSP Cert

Ann Ödlund

Förste forskare, Försvarsanalys, Enheten för Strategi och policy, FOI.

Åsa Granström

Projektledare Införandeprojektet för konsekvensbaserade vädervarning, SMHI

Bengt Sandström

Generalsekreterare, Svenska Försvarsutbildningsförbundet (Försvarsutbildarna)

Björn Skoglund

Tjänsteutvecklare 112 & Krisberedskap, SOS Alarm Sverige AB.

Scroll to Top