Viktoria Asp

Biografi

Viktoria Asp arbetar sedan sju år som analytiker på Försvarshögskolans Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet. I arbetet stödjer hon andra myndigheter med utredningar, utvärderingar och övningar. Uppdragen har ofta fokuserat på enskilda individers ansvar och roll samt hur frivilliga har stöttat samhället vid kriser. Hon har utvärderat skogsbränderna i Ljusdal 2018 och skogsbranden i Västmanland 2014. Under delar av 2019-2020 är Viktoria utlånad till MSB för att arbeta med Krisberedskapsveckan. Viktoria har en bakgrund som statsvetare och journalist.

Scroll to Top