Victoria Skynäs

Efter en resa i Venezuela, där byn Victoria bodde i drabbades av ett stort jordskred så började hon på allvar fundera över att arbeta med naturkatastrofer och kriser. Ett antal högskolepoäng senare arbetar hon nu, sedan 6 år tillbaka, med krishantering inom offentlig sektor. Det har ännu inte blivit något arbete med naturkatastrofer för Victorias del men hon beskriver att arbetet som säkerhetssamordnare i Salems kommun som väldigt varierande. Hon arbetar med med alltifrån brottsförebyggande frågor och trygghetsfrågor till krishantering och krigsplanering.

Scroll to Top