Veera Parko

Biografi

Veera Parko har arbetat inom regeringsadministrationen sedan 2004. Hon har specialiserat sig på internationella frågor, särskilt på EU-relaterade frågor. Hon har genomfört Europeiska politiska och administrativa studier vid Helsingfors universitet samt vid College of Europe i Bruge. Hennes karriär inom civilberedskap började 2013 när hon började arbeta på  räddningsavdelningen  vid Inrikesministeriet  i Finland. Parko ansvarade för det nordiska samarbetet inom civilberedskap samt EU-frågor. Hon nominerades till Direktör för internationella frågor i augusti 2018. Förutom ledaregenskaper har hon stor erfarenhet av politisk samordning, speciellt i nordiska- och EU-frågor.

Scroll to Top