Tove Frykmer

Tove forskar inom ledning och samverkan vid akut krishantering. Just nu deltar hon i forskning om adaptiv ledning under covid19, men har även varit ansvarig för en studie av länsstyrelsernas samordningskansli under pandemin. Hon ansvarar även för undervisning inom ledning och samverkan, för både universitetsstudenter och yrkesverksamma.

Scroll to Top