Torkel Schlegel

Jurist med mer än 20 års erfarenhet från området räddningstjänst, krisberedskap och civilt försvar inklusive flera olika chefsuppdrag.

Scroll to Top