Tomas Norberg

Arbetat inom räddningstjänsten i över 30 år. Började som brandman i Partille för att efter förman och brandmästarexamen arbeta i över 15 år i nordöstra Göteborg där jag bl.a. var med och startade upp MBU, ”människan bakom uniformen” efter en tids oroligheter. Arbetar idag med bl.a. traineeutbildning av egen personal. Sambo och två vuxna söner.

Scroll to Top