Therese Frisell

Biografi

Började på Livsmedelsverket 1988 som veterinärinspektör. Blev involverad i beredskapsplanering, bland annat kärnkraftsberedskap på 1990-talet. Har arbetat heltid med beredskap sedan 2002; initialt med livsmedelsäkerhet ur antagonistiskt perspektiv. De senare åren har hon främst arrangerat och arbetat med kunskapshöjande aktiviteter inom livsmedelsförsörjning för bland annat länsstyrelser och kommuner och drivit fallstudieprojekt om bland annat Västmanlandsbranden, snöovädret i Stockholm 2016 och projektet Gotland utan transporter 2014 – 2016. ”Det roliga med mitt arbete är att få sätta ljus på frågor som rör livsmedelsförsörjning och tillsammans med andra aktörer bygga upp vår förmåga inom krisberedskap och civilt försvar”.

Scroll to Top