Tanja Ståhle

Biografi

Tanja Ståhle är utbildad statsvetare och naturgeograf med ett stort intresse för interdisciplinära metoder och analys med mångårig erfarenhet av att utveckla och driva projekt inom samhällssäkerhet. Sedan 2014 är hon verksam vid MSB där hon nu leder projekt inom kunskapsförsörjning, utveckling och innovation. Tanja arbetade tidigare på länsstyrelserna i Skåne och Stockholm där hon bland annat arbetade med prioritering av samhällsviktig verksamhet, risk- och sårbarhetsanalys och sociala risker. Just nu fokuserar hon på att förbättra, förenkla och systematisera förutsättningarna för utveckling och innovation inom samhällssäkerhetsområdet med ett särskilt öga för blåljusaktörernas möjlighet till delaktighet.

Scroll to Top