Susanne Axmacher

Biografi

Susanne har arbetat på Räddningsverket och sedan MSB sedan 2006, både med internationella insatser, civil-militär samverkan och nationell samordning vid samhällsstörningar. Sedan våren 2019 är hon verksamhetsansvarig för resurssamordning på enheten för samordning och arbetar med metodutveckling kopplat till samordning av resurser på nationell nivå. Hon har tidigare arbetat inom FN-systemet i Khartoum, Rom och New York, samt arbetat med jämställdhetsfrågor som Gender Advisor inom Försvarsmakten och för EU:s fredsbevarande insats i Tchad, EUFOR Tchad/RCA.

Scroll to Top