Sara Lindholm-Larsson

Har sedan 2016 arbetat på Karolinska Universitetssjukhuset som operativ chef för Perioperativ medicin och Intensivvård. Under våren 2020 var Sara en av två operativa chefer som ledde Karolinska Command Center, en insats för att säkerställa tillgång av skyddsmaterial till personal vid vård av Covid-19 och för kommunal verksamhet i regionen. Sara är medicine doktor i klinisk neurovetenskap och har mer än 15 års erfarenhet av ledande befattningar inom näringsliv (AstraZeneca) och akademi (Karolinska Institutet). Under 2021 var Sara tillfälligt utlånad till Regionledningskontoret för att arbeta med övergripande styrningsfrågor relaterat krishantering. Sedan januari 2022 är Sara chef för Ersta sjukhus i Stockholm.

Scroll to Top