Richard Oehme

Biografi

Richards Oehme har över 30 års erfarenhet av samhällets säkerhetsfrågor och han arbetar nu som Senior Advisor på Knowit inom området Cybersecurity & Law. Richards bakgrund är i den svenska statsförvaltningen med fokus på nationell säkerhet. Han har bland annat arbetet med underrättelsefrågor på FRA och med underrättelsestyrning på Försvarsdepartementet. Han har vidare varit chef för regeringskansliets säkerhetssektion och arbetade de sista åren i regeringskansliet på Statsrådsberedning som chef för en analyssektion. De sista åtta åren i staten var han chef för Verksamheten för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet vid MSB. Richard är också reservofficer.

Scroll to Top