Johan Hjelm

Johan Hjelm har arbetat med beredskapsfrågor och samhällets säkerhet sedan 2004. Arbetet har skett inom tre myndigheter (Krisberedskapsmyndigheten, regeringskansliet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), ett konsultföretag och i en stor mängd olika roller. Återkommande frågor inom alla sammanhang har varit utvecklingsarbete, samverkan och ledning samt – inte minst – övningar.

Scroll to Top