Mikael Grape

Mikael Grape är VD för 4C Strategies nordiska verksamhet, där han under de senaste 10 åren stöttat ett stort antal aktörer inom militär och civil övningsverksamhet, i Norden såväl som internationellt. Mikael har en bakgrund inom Försvarsmakten, med fokus på säkerhetspolitiska frågor i Sydösteuropa.

Scroll to Top