Petronella Norell

Petronella Norell är chef vid Enheten för nationella insatser och civilskydd på MSB:s operativa avdelning. Inom enhetens ansvar ligger bl.a. att bistå med förstärkningsresurser i samband med allvarliga olyckor, kriser och under höjd beredskap. Enheten är sammanhållande för arbetet med myndighetens insatser i Sverige och inom EU.
Petronella har en mycket lång erfarenhet av arbete i statlig förvaltning. Hon har tidigare arbetat 20 år på regeringskansliet – på olika departement, på Statsrådsberedningen och på regeringskansliets förvaltningsavdelning. Dessutom har Petronella mångårig erfarenhet av arbete med EU och EU:s civilskyddsmekanism, vilket bl.a. har innefattat en roll som svensk nationell delegat i rådsarbetsgruppen för civilskydd, PROCIV och i andra EU-relaterade möten.

Scroll to Top