Peter Jonegård

Biografi

Peter Jonegård jobbar på MSB med sedan tre år, nu som tillförordnad chef på Enheten för incidenthantering som är den centrala delen av funktionen CERT-SE. CERT-SE är Sveriges nationella Computer Emergency Response Team som stödjer it-säkerhetsteam i svenska organisationer att förebygga och hantera it-incidenter. De senaste tio åren har Peter jobbat med hantering av it-incidenter på teknisk nivå, omvärldsbevakning samt samverkan mellan cybersäkerhetsmyndigheter och internationellt mellan nationella CERT:ar.

Scroll to Top