Peter Arnevall

Biografi

Som räddningschef ansvarar Peter bland annat för att säkerställa att Storstockholms brandförsvar uppfyller de krav som ställs på räddningstjänstförbundet i lagar och förordningar samt att de är ändamålsenligt utformade avseende övning, utbildning, material och personal. Peter är tillika utvecklingschef och har således även som uppdrag att utveckla förbundet i linje med samhället och omvärlden för att möta framtiden. Arbetet spänner med andra ord från minutoperativa beslut avseende förändringar i beredskapen till att skapa inriktningsunderlag för förbundets roll i totalförsvaret.

Scroll to Top