Per-Erik Ebbeståhl

Biografi

Per-Erik har arbetat med trygghets- och säkerhetsfrågor i offentlig förvaltningen i drygt 25 år, med fokus på styrning och ledning. Från börja med en bakgrund i kommunal räddningstjänst som brandingenjör och biträdande brandchef på Malmö Brandkår, föra att sedan arbeta med säkerhets- och beredskapsfrågor såväl i Malmö stad som i Göteborg stad och i Region Skåne.  Per-Erik är nu ledningsstrateg hos stadsdirektören i Malmö stad med uppdrag att leda och koordinera förvaltningsövergripande utmaningar.

Scroll to Top