Per-Arne Wikström

Biografi

Svenska institutet är en myndighet med uppdrag att öka omvärldens förtroende och intresse för Sverige. Jag ansvarar för kommunikationen om Sverige, svenska erfarenheter och kompetenser. Detta görs genom bred kommunikation om Sverige via våra digitala kanaler, riktande tematiska kommunikationsinsatser och via SI i Paris. I uppdraget ligger också att analysera bilden av Sverige och Sveriges relevans i andra länder. Jag är doktor i företagsekonomi och har lång erfarenhet av samverkan och kommunikation vid universitet i Sverige och utomlands.

Scroll to Top