Arkiv: Guests

Manage guests on your website

Ida Kullgren

Handläggare kontinuitetshantering, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Ina Ununger

Styrelseordförande, Stockholms Länsförbund För Krisberedskap, SLFK.

Jan Kinnander

Kommendör och chef, Säkerhetskontoret på Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must).

Jan Stangebye

Försvarsdirektör & chef, Enheten för samhällsskydd och beredskap, Länsstyrelsen Uppsala län

Joeri van Laere

Lektor i Datavetenskap, Institutionen för informationsteknologi Högskolan Skövde

Jonas Trolle

Chef för Center mot våldsbejakande extremism (CVE)

Karin Lodin

Sakkunnig, PTS avdelning för säker kommunikation

Lars-Göran Emanuelson

Enhetschef, Enheten för säkerhet i cyberfysiska system, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Magnus Hjort

Utredningssekreterare, Psykförsvarsutredningen/Utredningen om en ny myndighet för psykologiskt försvar.

Scroll to Top