Arkiv: Guests

Manage guests on your website

Camilla Palmér

Huvudprojektledare för införandeprojektet för konsekvensbaserade vädervarning, SMHI

Catarina Wretman

Divisionschef och ställföreträdande generealdirektör, Post- och telestyrelsen, PTS

Cecilie Daae

Direktør for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i Norge

Christina Andersson

Riskkommunikationsstrateg på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Christina Nordensten

Verksam på Livsmedelsverkets Avdelningen för krisberedskap och civilt försvar som beredskapshandläggare och chef för VAKA

Dan Eliasson

Generaldirektör, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Daniel Hedman

Kommissarie, Polismyndigheten, NOA, OE, Nationella taktiska rådet

Dominik Swiecicki

Senioranalytiker och produktionsledare inom informationspåverkan, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Eliza Öberg

Affärsområdeschef Militär Teknik (tidigare riksdagsledamot med ansvar för IT-politiska frågor), Expisoft AB.

Fredrik Bynander

Chef för Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, Försvarshögskolan

Scroll to Top