Oscar Jonsson

Academic director & Adjunct Professor, Center for the Governance of Change, IE University

Oscar Jonsson, Academic director & Adjunct Professor, Center for the Governance of Change, IE University
Oscar Jonsson är chef för Center for the Governance of Change vid IE University i Madrid. Oscar har tidigare varit chef för tankesmedjan Frivärld, gästforskare vid UC Berkeley, och jobbat på Försvarsmaktens Högkvarter. Oscar är författare till boken The Russian Understanding of War som bl.a. hamnat på chefen för US specialförbands läslista. Oscar disputerade i krigsvetenskap vid department of war studies, King’s College London

Scroll to Top