Ola Slettenmark

Enhetschef vid Nationella operativa avdelningen (Noa), Polismyndigheten, med utvecklingsuppdrag inom Operativ ledning, krisberedskap och tekniska ledningsstöd. Ola har över 20 års erfarenhet av praktisk krisledning och kommer närmast från Länsstyrelsen Stockholm i rollen som Samordningschef, Samverkan Stockholmsregionen, där han lett utveckling, implementering och praktisk tillämpning av Länets aktörsgemensamma arbete att stärka förmågan över hela hotskalan. Ola har tidigare varit verksam vid Stadsledningskontoret, Stockholms stad samt som operativt befäl och avdelningschef vid Storstockholms brandförsvar.

Scroll to Top