Ola Andersson

Biografi

Jag är Säkerhetsstrateg på Norrtälje kommun med fokus på verksamheternas vardagliga riskhantering och i förlängningen verksamheternas egna krisberedskap. Jag har ansvarat för att ta fram kommunens nuvarande styrdokument för krisberedskap och extraordinära händelser enligt LEH. I mitt uppdrag ingår även att administrera och utbilda kommunens tjänstepersoner i beredskap (TIB) och även att ge dem relevant övning. Vi har i vårt län en utvecklad formell samverkan mellan länets alla aktörer som är inblandade i samhällets drift där jag representerar kommunen på samordnande nivå. I egenskap av min ålder har jag hunnit samla på mig många års erfarenhet av riskhantering och krisberedskapsfrågor men tycker fortfarande att jag lär mig nåt nytt varje vecka.