Ola Andersson

Biografi

Jag är Säkerhetsstrateg på Norrtälje kommun med fokus på verksamheternas vardagliga riskhantering och i förlängningen verksamheternas egna krisberedskap. Jag har ansvarat för att ta fram kommunens nuvarande styrdokument för krisberedskap och extraordinära händelser enligt LEH. I mitt uppdrag ingår även att administrera och utbilda kommunens tjänstepersoner i beredskap (TIB) och även att ge dem relevant övning. Vi har i vårt län en utvecklad formell samverkan mellan länets alla aktörer som är inblandade i samhällets drift där jag representerar kommunen på samordnande nivå. I egenskap av min ålder har jag hunnit samla på mig många års erfarenhet av riskhantering och krisberedskapsfrågor men tycker fortfarande att jag lär mig nåt nytt varje vecka.

Scroll to Top