Niklas H. Rossbach

Niklas H. Rossbach är Forskningsledare vid FOI:s enhet Säkerhetspolitik och analyserar bland annat amerikansk och europeisk säkerhetspolitik, energi och geopolitik, samt försvarsvilja. Dessutom är han projektledare för projektet Strategisk långsiktig omvärldsanalys. Han har doktorerat i historia vid Europeiska universitetsinstitutet, EUI, på transatlantiska relationer och forskat om psykologiskt försvar vid universitet i Oxford.

Scroll to Top