Niklas Eklund

Biografi

Niklas Eklund är docent vid Statsvetenskapliga institutionen samt bitr föreståndare för Arktiskt forskningscentrum (Arcum) vid Umeå universitet. Hans forskning har under senare tid inriktats mot offentlig förvaltning, civil säkerhet, ledarskap och krishantering. För närvarande leder han forskningsprojektet Kritiska Flöden (CritFlows, finansierat av MSB) i samverkan med Lunds Tekniska Universitet och FOI. Han är tillsammans med Tomas Bergström redaktör för boken Ett annorlunda ledarskap-Chef i politiskt styrd verksamhet (Studentlitteratur 2019). Till hans aktuella publikationer hör också “The Swedish Chairmanship: Foresight and Hindsight in Arctic Activism” i boken Leadership for the North-The Influence and Impact of Arctic Council Chairs (Douglas C. Nord, ed., Springer 2019). Som representant för universitetet är han varje år medarrangör i det säkerhetspolitiska symposiet Pax Nordica.

Scroll to Top